Søke midler

Å finne ut av hvor man kan søke midler for å kunne legge til rette best mulig for alle, er ikke enkelt.