På denne siden kan du lese mer om hva som kreves av hørselstap for å delta internasjonalt.
På denne siden kan du lese mer om hva som kreves av hørselstap for å delta internasjonalt.

Klassifisering og audiogram

Hørselshemning er et vidt begrep og det finnes mange grader og typer hørselshemning med ulike årsaker.

For å kunne delta i Deaflympics og andre internasjonale konkurranser for døve kreves et hørselstap på 55 desibel på det beste øret. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat eller hørselsimplantater under konkurransen.

For å få starttillatelse, må utøveren dokumentere graden av sitt hørselstap på et standardisert audiogram for International Committee of Sport for the Deaf (ICSD).

Audiogram fylles ut ved den enkeltes hørselssentral, det vil si der hvor en tidligere har vært til hørselsundersøkelse.

Audiogram - døve og hørselshemmede 

ICSDs audiogram reglement

 

I forhold til utfylling av audiogramskjema:
 

Fyll inn navn, fødselsdato, land og idrett fra ICSDs nettside. Så print ut skjema og ta med skjema til hørselssentralen/sykehuset.

Utfylling av audiogram må gjøres av autorisert audiograf.

I Norge er det for tiden lang venteliste på å få time hos audiograf, enkelte steder opp til ett år, og det anbefales derfor å være tidlig ute med slik prosess. 

Man kan enkelte steder få fortgang i køen hvis man ikke trenger å ta nye tester, men bare å få fullt ut skjema på bakgrunn av tidligere tester/eksisterende journal.

Ta kontakt med din hørselsentral/audiograf og forklar situasjonen og formålet.

Det er viktig at alle ruter fylles ut av audiografen.

Vi anbefaler at man enten skriver ut delene som omhandler kravene til audiogrammet eller vise audiografen nettsiden med ICDSs audiogram-regulations.

Deretter sendes skjemaet til paraidrett@idrettsforbundet.no