Bordtennis Jan.jpg

Klassifisering og audiogram

Hørselshemning er et vidt begrep og det finnes mange grader og typer hørselshemning med ulike årsaker.

Døvhet er høygradig hørselstap, medfødt eller ervervet, som i vesentlig grad reduserer muligheten for å oppfatte tale via hørselsinntrykk og kontroll av egen taleproduksjon.

Tunghørt er et hørselstap av moderat karakter, som ikke er til hinder for taleoppfattelse og egen talekontroll via hørsel. Tunghørthet avhjelpes vanligvis med høreapparat.

For å kunne delta i Deaflympics og andre internasjonale konkurranser for døve kreves et hørselstap på 55 desibel på det beste øret. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under konkurransen. For å få starttillatelse, må utøveren dokumentere graden av sitt hørselstap på et standardisert audiogram for International Committee of Sport for the Deaf (ICSD). Audiogram fylles ut ved den enkeltes hørselssentral, det vil si der hvor en tidligere har vært til hørselsundersøkelse.

I forhold til utfylling av audiogramskjema:

Fyll inn navn, fødselsdato, land og idrett. Så print ut skjema og ta med skjema til hørselssentralen/sykehuset.
Det er viktig at alle ruter fylles ut av audiografen.

Deretter sendes skjemaet til paraidrett@idrettsforbundet.no

 

Les mer om:

Audiogram - hørselshemmede 

Veiledning for ICSDs audiogram

ICSDs audiogram reglement