Morten Stahl Sletten er leder for Norges Døveidrettsutvalg. (Foto: Margareth Hartvedt)
Morten Stahl Sletten er leder for Norges Døveidrettsutvalg. (Foto: Margareth Hartvedt)

Norges Døveidrettsutvalg

For å styrke rekrutteringen og bidra til at særforbundene har mest mulig kompetanse på døveidrett, har Idrettstyret i Norges idrettsforbund (NIF) opprettet et utvalg som skal se på særskilte utfordringer og være norsk idretts bindeledd mot de internasjonale organisasjonene.

Utvalgets formelle navn er Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Utvalgets internasjonale navn er Norwegian Deaf Sports Committee.

Formålet til utvalget er å fremme idrettens utbredelse blant døve i Norge, og representerer denne overfor internasjonal døveidrett. Det avholdes et fellesmøte med døveidrettslagene en gang i året. 

Norges Døveidrettsutvalg står tilsluttet følgende internasjonale døveidrettsorganisasjonene: 
ICSD - (International Commitee for sport of the Deaf) 
EDSO - (European Deaf Sports Organization) 
NBDSF - (Nordiska - Baltiska Døvidrettsforbund)

Her er medlemmene av Norges Døveidrettsutvalg for perioden 2019-2023:

Leder: Morten Stahl Sletten, Oslo DSK
Nestleder: Margareth Hartvedt, Oslo DSK
Medlem: Ingvild Wilson Skjong, Ålesund DAK
Medlem: Bjørn Røine, Oslo DSK
Medlem: Guttorm Edman Jørgensen, Bergen DIK
Medlem: Erik Garder, Norges Bowlingforbund
Medlem: Tanja Aas, Norges Fotballforbund
Medlem: Ole Jørstad, NIF-styret 

Sekretær: Marte Johannson, NIF

Her finner du vedtekter for Norges Døveidrettsutvalg som ble vedtatt av Idrettsstyret 3. januar 2020 med hjemmel i NIFs lov § 4-4 k), jf. § 4-6 (1). 

 

Vedtekter NDI