Leder Morten Stahl Sletten i Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Foto: Margareth Hartvedt.
Leder Morten Stahl Sletten i Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Foto: Margareth Hartvedt.

Vil ha likeverdig deltakelse i idretten

Norges Døveidrettsutvalg (NDI) mener døve ikke har like muligheter for deltakelse i idrett på grunn av ekstrautgifter for deltakelse internasjonalt og for dårlig dekning av tegnspråktolk på ettermiddag/kveld og i helgene.

Nå oppfordrer NDI, som er et utvalg i Norges idrettsforbund, myndighetene til å finne løsninger snarest.

Les hele saken.