Ingvild L. Skjong, Morten S. Sletten, Guttorm E. Jørgensen, Bjørn Røine, Margareth Hartvedt og Fredrik Øvrum var blant dem som var med på NDIs generalforsamling som vedtok å ha generalforsamling 2. hvert år. (Foto: Privat)
Ingvild L. Skjong, Morten S. Sletten, Guttorm E. Jørgensen, Bjørn Røine, Margareth Hartvedt og Fredrik Øvrum var blant dem som var med på NDIs generalforsamling som vedtok å ha generalforsamling 2. hvert år. (Foto: Privat)

NDIs generalforsamling 2023: Ønsker større endringer i organisasjonen

På Norges Døveidrettsutvalg (NDI) sin generalforsamling 16. september, ble det gjort et et enstemmig vedtak om at NDI skal ha generalforsamling annethvert år. Det er også ønskelig med rullerende valg av utvalgsmedlemmer. 

NDI har tidligere hatt generalforsamling hvert 4. år.

- Verdensbildet ser helt annerledes ut nå enn ved forrige generalforsamling, og å vente fire år mellom hver gang vi kan justere oss, er lenge å vente når samfunnet og ikke minst idrettsmiljøet er noe annet mellom hver gang. I tillegg er det ønskelig å følge Norges idrettsforbund (NIF) sin lov som har endret til å ha idrettstinget 2. hvert år, forteller NDI-leder Morten Sletten.

For å gjøre utvalget mer dynamisk og hindre stort frafall av styrets kompetanse etter hver generalforsamling, er det også ønskelig at kun halve styret er på valg. Dette følger også NIFs rullerende styrevalg. 

- Jeg er glad at generalforsamlingen ser nødvendigheten av å gjøre en slik endring. Vi tror at døveidrettsutvalget vil bli mer robust av å kunne være mer endringsdyktig, og samtidig sikre at kompetanse og kunnskap ikke forsvinner ut ved hver generalforsamling, sier Sletten. 

Vedtaket på generalforsamlingen er nå sendt over NIFs idrettsstyre for endelig godkjenning.