Historisk vedtak på generalforsamlingen til Norges Døveidrettsutvalg. I framtida kan idrettslag som har et døvt eller hørselshemmet medlem sende en delegat for å delta på NDIs generalforsamling. Dette bildet er tatt på seminaret dagen før generalforsamlingen.
Historisk vedtak på generalforsamlingen til Norges Døveidrettsutvalg. I framtida kan idrettslag som har et døvt eller hørselshemmet medlem sende en delegat for å delta på NDIs generalforsamling. Dette bildet er tatt på seminaret dagen før generalforsamlingen.

NDIs generalforsamling 2023: Døveidretten med åpne armer

På Norges Døveidrettsutvalg (NDI) sin generalforsamling 16. september ble det gjort et vedtak som sikrer at alle døve og hørselshemmede medlemmer får si sin mening på døveidrettens generalforsamling.

Dette vedtaket betyr at for eksempel en klubb i Tromsø, som har enkelte døve og hørselshemmede medlemmer, kan stille med representant på NDIs generalforsamling.

Det er ikke lengre kun begrenset til klubber som tradisjonelt er definert som “døveidrettsklubb”, det vil si klubber som hovedsakelig har døve medlemmer eller som driver organisert døveidrett.

- Vi må ta inn over oss at det er flere og flere idrettsutøvere som er integrert i nærmiljøet og som ikke er medlem i en av døveidrettsklubbene i Norge. Dette er en økende tendens, ikke bare i Norge, men i Norden og i verden for øvrig, sier NDI-leder Morten Sletten.

Nedleggelsen av døveskolene har gjort at mange ikke lenger blir registrert som døveidrettsutøvere, selv om man tilfredsstiller kravet på 55 dB. Men med denne endringen så kan idrettslag som har et døvt eller hørselshemmet medlem sende en delegat for å delta på NDIs generalforsamling. 

Selv om døveidretten åpner opp for flere delegater, er det fremdeles ønskelig at kun døveidrettsklubbene har stemmerett. 

I samme vedtak ble det også stadfestet at NDI skal følge NIFs lov ved å ha kjønnsbalanse blant delegatene på generalforsamlingen. 

Vedtaket på generalforsamlingen var enstemmig og er nå sendt over Idrettsstyret for endelig godkjenning.