Informasjon

NDI støtter utestengelse av Russland og Hviterussland

Norges Døveidrettsutvalg (NDI) støtter utestengelse av Russland og Hviterussland.

Den siste ukes tragiske hendelser i Ukraina, forårsaket av Russland og Hviterussland, har rystet en hel verden.

I et brev NDI har mottatt fra det Ukrainske døvesportsforbundet står det blant annet: 

  1. Ukrainian athletes are forced to leave their homes and become refugees;
  2. Many athletes remained in their cities (Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Odesa, Mariupol, Mykolaiv, Kherson, Kyiv and other small towns) and are in daily danger of being killed by Russian bombs and shells.

Idretten har reagert.

Nordisk-baltisk døvesportsforbund (NBDSF) har i fellesskap bestemt at man ønsker å oppfordre ICSD til å utestenge russiske og hviterussiske utøvere fra mesterskap med umiddelbar virkning, da inkludert Deaflympics som arrangeres i Brasil i mai nå i 2022.

Les oppfordringen fra NBDSF til ICSD.

 

ICSD gjennomførte lørdag 5. mars et møte der de vedtok en utestengelse av utøvere og ledere fra Russland og Hviterussland.

Les pressemeldingen fra ICSD.

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har uttalt: 

Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Det er derfor NIFs klare mening at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner. NIF vil derfor gjennom våre 55 nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC/IPC, til å innta samme standpunkt.


Les hele uttalelsen fra Norges idrettsforbund.

NIF har også kommet med lik oppfordring til den internasjonale olympiske komite (IOC) og den internasjonale paralympiske komite (IPC).

NIF har, via NDI, også sendt en lik oppfordring til Det internasjonale døvesportsforbundet (ICSD) i forbindelse med det kommende Deaflympics.

Norge krever, i tillegg til utestengelse av idrettsutøvere, også at russiske og hviterussiske ledere utestenges fra sine lederverv i internasjonale organisasjoner.

Les NIF sin oppfordring til ICSD i engelsk versjon. 


NDI vil, i likhet med NIF,  samtidig også oppfordre om respekt og beskyttelse av russiske og hviterussiske borgere bosatt i Norge. Det internasjonale døvesamfunnet må slå ring rundt alle berørte parter.
Sanksjonene som flere internasjonale idrettsorganisasjoner nå har innført er rettet mot det russiske regimet, og ikke mot utøvernes etniske, kulturelle eller religiøse bakgrunn.

Les mer om denne oppfordringen her.