NDIs generalforsamling 2023. (Foto: Morten Sletten)
NDIs generalforsamling 2023. (Foto: Morten Sletten)

NDIs generalforsamling 2023: Ønsker tettere samarbeid

Under Norges Døveidrettsutvalg (NDI) sin generalforsamling 16. september 2023 ble det gjort et vedtak om å øke samarbeidet med flere relevante organisasjoner. 

Fra før av har NDI vedtatt at de skal søke samarbeid med både Norges Døveforbund og Hørselshemmedes landsforbund, men nå har generalforsamlingen vedtatt at de også ønsker at NDI skal søke tettere samarbeid med aktuelle særforbund, idrettskretser, døveidrettslag og idrettslag som har utøvere med hørselsnedsettelser.

Målet er å rekruttere flere og spre ordet om idrett for døve og hørselshemmede, og samtidig utvikle rammevilkårene for døve og hørselshemmede utøvere. 

Dette er en utvidelse av NDIs mandat og gir utvalget økt handlingsrom i nasjonale idrettsspørsmål. Det er også i tråd med en evaluering av NDIs aktiviteter, som konkluderer med at NDI i de neste årene bør få tettere samarbeid med særforbundene, med det mål å rekruttere og inkludere døve og hørselshemmede utøvere, sier NDI-leder Morten Sletten.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt, og sendes dermed over til NIFs idrettsstyre for endelig godkjenning.